เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดูพื้นที่การพัฒนาด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดูพื้นที่การพัฒนาด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 7 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดูพื้นที่การพัฒนาด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มาดูการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด โดยได้เดินทางไปดูสถานที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีปักกรรัศมีโชติ ที่ได้เปิดบริการให้คณะนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงภาพยนตร์ 4 มิติ  ห้องฉายดาว และได้ลองเล่นอุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์การศึกษาแห่งนี้ด้วย จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ในอนาคตจะยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีโอกาสในการศึกษาต่อในอนาคต จากนั้นได้เดินทางไปยังห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยได้เข้าศึกษาในส่วนต่างๆทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์นครแม่สอด ส่วนของพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และห้องสมุดที่มีหนังสือที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา 

                ด้าน ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ถือเป็นวาระอันดีที่ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่นอกจากจะได้เดินทางมาให้ความรู้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการก้าวรุก ตั้งรับ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด แล้ว ในอนาคตยังจะได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ต่อไปอีกด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป