เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัตราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัตราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัตราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้การต้อนรับ  พลตำรวจโทชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในเรื่องของ เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จุดแข็งและสถานการณ์การลงทุน , ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด , ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่เซสตาก แม่สอด แม่ระมาด พบพระ , ความต้องการขอใช้พื้นที่ของนักลงทุน , การขอใช้พื้นที่บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด , สิ่งที่ต้องและจัดให้มีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังจังหวัดเมียวดีเพื่อเข้าพบนายอูตานส่วย นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อประชุมร่วมกับ ในส่วนของความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะของนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเมียวดี และเดินทางกลับ

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป