เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2559

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2559
                ที่ห้องประชุม AEC  ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2559 โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมสงกรานต์สองแผ่นดิน (นครแม่สอด-เมียวดี) ในวันที่  13 เมษายน 2559 ณ จังหวัดเมียวดี และวันที่ 14 เมษายน 2559 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – เมียนมา , การจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 โดยจะมีการปั่นจักรยานสองแผ่นดิน นครแม่สอด – เมียวดี , การจัดตั้งทีมสโมสร นครแม่สอด ยูไนเต็ด , การดำเนินการย้ายสนามเทนนิส หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อปรับพื้นที่เป็นลานอเนกประสงค์ลานวัฒนธรรม และการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสนามของประชาชนคนแม่สอด จากนั้นเป็นการติดตามงานในแต่ละฝ่ายกอง ตามลำดับ///////////////////////////////
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป