สามัญชนคนไทย : เมืองไทยของคนพิการ

สามัญชนคนไทย : เมืองไทยของคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ 6 มิ.ย. 2015

แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีสิ่งอำนวยความสะด­วกต่อคนพิการอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในหลายครั้งสิ่งเหล่านี้กับไม่ได้ตอบสน­องต่อความต้องการของคนพิการ เพราะบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้จริง

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปกับตัวแทนคนพิการ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และได้พบว่า ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยกับไม่เชื่อมโย­งกันพอที่จะให้คนพิการสามารถเดินทางได้อย่­างสะดวก

…..หรือเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจคนพิการอ­ย่างแท้จริง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ