เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนธันวาคม

เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนธันวาคม

เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำเดือนธันวาคม

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ทำการมอบเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง 20 ชุมชนประจำเดือนธันวาคมพร้อมกับการมอบนโยบายการทำงานด้านการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยเน้นย้ำให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งใหม่และเก่า ดูแลเรื่องสุขภาวะของประชาชนในเขตชุมชนเมือง เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยน อาจจะทำให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนสามารถป่วยได้บ่อยในช่วงนี้ และเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขยามเจ็บป่วย  การชี้แจงถึงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในวันที่ 20 มีนาคม 2559 โดยในช่วงเช้าจะประประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมการจัดกิจกรรม ส่วนในช่วงหัวค่ำของวันเดียวกันจะเป็นงานเลี้ยงขอบคุณทางอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชาวบ้านในชุมชนตลอดรอบปีที่ผ่านมา

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป