เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้า

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้า

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้า

                ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการ และคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ได้ออกหน่วยมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงเช้า 10 ชุมชน โดยในครั้งนี้  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมพบปะประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย และได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของการทำงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อเป็นการประชาชน และในส่วนของการระบายน้ำภายของชุมชนบ้านเหนือ เขตบุญญาวาส โดยทางด้านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล และนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี เร่งประสานกับทางห้างโรบินสันเพื่อทำการระบายน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้สามารถเปิดทางระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุด และยังฝากถึงการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ กับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีความแปรปรวน ทั้งหนาวเย็น และมีฝนตกในพื้นที่ อาจจะทำให้ป่วยได้ จึงควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างการอบอุ่นอยู่เสมอและหากมีอาการป่วยให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที และเรื่องของไฟไหม้บ้านที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่อากาศแห้งเกิดไฟไหม้ได้ง่าย จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ภายในบ้านหากมีการชำรุดให้เปลี่ยน และไม่ประมาทในการจุดธูป จุดเทียน ภายในบ้าน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-531222  และ 055-531199 หรือสายด่วน 199  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป