เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

                ที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายพิไชย  โอบายะวาทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์เเละการวางเเผน ประธานการประชุม  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับ นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เเละหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ถึงการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฎิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก 

                โดยหลังจากทางคณะเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ตามกำหนดการในภาระกิจเพื่อดูความพร้อมในทุกมิติ ทั้ง ความเหมาะสมด้านพื้นที่ ด้านพิธีการ เเละการรักษาความปลอดภัย ตามจุดต่างๆ โดยได้เดินทางดูภาพรวมของสถานที่ ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ (oss)ประจำสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศุนย์การเเสดงสินค้าฯเทศบาลนครเเม่สอด (OTOP) การเดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา เเห่งที่ 1 การเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน บี.เอ็น.ซี เเม่สอด จำกัด (เครือสหพัฒน์) การเดินทางไปเยี่ยมชมนิคมสหกรณ์เเม่สอด จำกัด ทั้งนี้ จึงประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วน โดยได้เเจ้งร่างกำหนดการให้เกิดความเหมาะสมที่สุด เเละประสานงานให้ส่วนราชการเตรียมดำเนินการตามภารกิจให้มีความพร้อมมากที่สุด ซึ่งทางคณะจะทำการสรุปเเละเตรียมนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อมูล ก่อนเดินทางมาในวันที่24 สิงหาคม 2558 นี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป