เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไข ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไข ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไข ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                ช่วงค่ำของวันที่ 5 มกราคม 2559 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี นำฝ่ายกองช่างเทศบาลนครแม่สอด หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครแม่สอด ออกตรวจดูแลไฟฟ้าส่องสว่างทางในเขตเทศบาลที่ดับ หรือมีปัญหาโดยได้เร่งทำการแก้ไขให้ใช้การได้ โดยเริ่มจากบริเวณชุมชนอิสลาม ดอนไชย บ้านเหนือ และชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน สัญจรในช่วงค่ำของเขตเทศบาลนครแม่สอด และได้มีการกำหนดจุดที่จะติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมในบางจุดที่สมควรจะมีแสงสว่างให้มากขึ้น  โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทุกวันพฤหัส โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดสามารถแจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้องได้ที่เบอร์ 088-2826585 นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป