เทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ทาง  ผอ.การกองช่างสุขาภิบาล  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองช่าง  เทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานดำ ถนนอินทรคีรี ชุมชนมณีไพรสณฑ์ และดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่บริเวณตลาดพาเจริญ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน และสำหรับในพื้นที่ ที่มีน้ำขังระบายยากเช่น บริเวณตลาดพาเจริญ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำไปแล้ว และยังทำอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่ตลาดสด มีการชำระสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำตลอดเวลา และได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจขันกับผู้ค้าไม่ให้มีการนำขยะ หรือสิ่งของย่อยยาก ทิ้งลงในท่อระบายน้ำ โดยการให้ความรู้ และ ตรวจขันอย่างจริงจัง  สำหรับเบอร์โทรศัพท์ สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด 055-531222    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-547132  และ กองช่าง 055-547133  หรือสายด่วน  199    ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป