สามัญชนคนไทย : ปรากฏการณ์บนท้องถนน

สามัญชนคนไทย : ปรากฏการณ์บนท้องถนน

เผยแพร่เมื่อ 20 มิ.ย. 2015

เราทุกคนต่างใช้ถนนเป็นเครื่องนำทางไปสู่จ­ุดหมายปลายทาง ไปสู่ความฝันของชีวิต นักเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือ ประชาชนนั่งรถไปทำงาน หนุ่มสาวเดินทางไปหาคนรัก เราต่างเดินทางเพื่อใช้ชีวิตและเพื่อคนรัก­เพื่อความหวังถึงอนาคตที่ดีขึ้น แต่ความเป็นจริงถนนที่จะนำเราไปสู่บางสิ่ง­ที่หวัง สามารถนำพาเราไปสู่สิ่งนั้นได้จริงหรือ เราสามารถใช้ถนนเดินทางไปสู่ฝันที่หวังได้­อย่างปลอดภัยและทันเวลาหรือไม่

สามัญชนคนไทยจะพาไปเรียนรู้ชีวิตของผู้คนห­ลากหลายที่ใช้ชีวิตบนท้องถนน ไปดูว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตข­องผู้คนบนท้องถนนบ้างเพื่อจะเรียนรู้ ปรับตัวและสร้างถนนแห่งการแบ่งปัน เท่าเทียม ปลอดภัย และเป็นถนนของเราทุกคน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ