เนปิดอว์ต้องหยุดการโจมตีศูนย์กลางของรัฐฉานในทันที และปลดปล่อยชุมชุมให้ได้กลับบ้าน

เนปิดอว์ต้องหยุดการโจมตีศูนย์กลางของรัฐฉานในทันที และปลดปล่อยชุมชุมให้ได้กลับบ้าน

เนปิดอว์ต้องหยุดการโจมตีศูนย์กลางของรัฐฉานในทันที และปลดปล่อยชุมชุมให้ได้กลับบ้าน

แถลงการณ์ องค์กรชุมชนรัฐฉาน

6 พฤศจิกายน 2558

องค์กรชุมชนรัฐฉาน (CBOS) ประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีของกองทัพกรุงเนปิดอว์ในศูนย์กลางรัฐฉาน เป็นสาเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บและไร้ที่อยู่มากกว่า 6,000 ชุมชนตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังวันที่ 6 ตุลาคม

ปฎิบัติการกองกำลังขนาดใหญ่ 14 กองพัน ติดอาวุธหนัก ทั้งปืนใหญ่และ เครืองบินอพ่นสำหรับต่อสู้ คุกคามชุมชนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยผู้หญิงและเด็กกว่า 22 หมู่บ้านในต้างยาน มองซู เมืองโต๋น เมืองนอง และเขตชุมชนเกซี ได้ละทิ้งบ้านเรือน ขาดการพิจารณาพื้นที่นี้ป็นเขตชุมชน เขตพื้นที่ทางศาสนาของชาวพุทธ ทำให้เห็นได้ชัดว่าเนปิดอว์ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม

ขณะนี้ผู้อพยพเหล่าได้พักอยู่ในค่ายที่สร้างขึ้นเอง จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปกป้อง ทหารพม่ายังคงรุกคืบการโจมตีเข้าใกล้แคมป์อย่างต่อเนื่อง และเริ่มตัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้อพยพ

ความรู้สึกแย่กว่าเดิมหลังจากที่หลังจากที่ถูกโจมตี คือ เนปิดอว์ใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกการเลือกตั้งในเมืองมองซู และเขตชุมชนเกซี ทำให้สูญเสียสิทธิด้านประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง เป็นที่รู้กันดีว่านี่จะเป็นเหตุผลให้พรรค Military- Backed Party แพ้การเลือกตั้งในพื้นที่นี้

เป็นที่นาตกใจว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เกิดภายใต้สัญญาการหยุดยิงระหว่างพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน (Shan State Progress Party)/กองทัพรัฐฉาน (Shan State Army) (SSPP/SSA) สร้างความชัดเจนว่าเนปิดอว์ไม่ปรารถนาสันติภาพ ถ้าพวกเขาทำ นั้นก็หมายถึง พวกเขาเป็นกลุ่มที่สำคัญในการเชิญทุกกลุ่มร่วมลงนามสัญญาการหยุดยิง และยุติความรุนแรงในการใช้กำลังทหารเพื่อปูทางไปสู่การตกลงทางการเมือง โดยปกติแล้วเนปิดอว์แสดงท่าทีในการสร้างสันติภาพ แต่พวกเขายังคงดำเนินกลยุทธ์ระยะยาวในการ รุกราน สร้างความหวาดกลัวต่อกลุ่มชาติพันธ์เพื่อปล้นชิงความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติในรัฐฉาน ทั้งการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำสาละวิน เพื่อส่งออกพลังน้ำ

องค์กรชุมชนรัฐฉาน เรียกร้องให้ กองกำลังทหารเนปิดอว์หยุดการโจมตีต่อศูนย์กลางของรัฐฉานและพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆของเมียนมาร์ในทันที  และระงับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการทำให้เกิดการปฎิรูปเป็นสหพันธรัฐ

องค์กรชุมชนรัฐฉาน เร่งรัดให้ระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการเลือกตั้งในเมียนมาร์ พร้อมทั้งประนามต่อกองกำลังเนปิดอว์ในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนกลุ่มชาจติพันธุ์ ในระยะเร่งด่วนต้องหยุดการใช้ความรุนแรงซึ่งจะเป็นสัญญะลักษ์ที่แสดงถึงการสู้รบใดๆในอนาคตของเนปิดอว์

องค์กรชุมชนรัฐฉาน กระตุ้นให้ผู้มีส่วรนร่วมระดับนานชาติจัดเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้อพยพจากข้อขัดแย้งที่ผ่านมาในรัฐฉาน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นแต่ละกลุ่ม หรือ องค์กรชุมชน

 

ลงนามสนับสนุนโดย กลุ่มที่ร่วมติดตามองค์กรชุมชนรัฐฉาน 27 

20150611140943.jpg

20150611141406.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ