เปิดรับไอเดีย “แนวเหนือ”

เปิดรับไอเดีย “แนวเหนือ”

20160707173723.jpg

เปิดรับไอเดีย “แนวเหนือ” เพื่อร่วมสื่อสารในรายการ  The North องศาเหนือ

The North องศาเหนือ” ปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือ  เปิดรับไอเดียเพื่อผลิตคลิปวีดิโอความยาว 3-5 นาที บอกเล่าเรื่องราวของคนเหนือ  เมืองเหนือ ในแนวของคุณ

แบบไหนที่คุณคิดว่า  นี่แหละ แนวเหนือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน วิถีชีวิต ศิลปะ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม คุณค่าที่ต้องสืบสาน ความดีงามที่ต้องจารึก ไลฟ์สไตล์ที่กำลังมา หรือแง่มุมที่คุณคิดว่า ยังไม่มีใครรู้ ….แนวไหน คือแนวเหนือที่คุณอยากบอก

ส่งไอเดียประเด็นแนวเหนือของคุณเพื่อผลิตคลิปวีดิโอความยาว 3-5 นาที  ส่งมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

อีเมล์  thenorth@thaipbs.or.th , phanwong.s@gmail.com vic.khwan@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร คุณสุรพงษ์ พรรณวงษ์ 087 – 3128167
คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มเสนอประเด็น

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอประเด็น

  1. มีประเด็น “แนวเหนือ”อยากร่วมสื่อสาร
  2.  เคยร่วมฝีกอบรมทักษะการผลิตสื่อกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ หรือมีทักษะการผลิตงานวีดิโอ โดยแนบผลงานที่เคยผลิตประกอบการพิจารณา
  3. มีข้อมูลในประเด็นที่อยากเล่า โดยเขียนรายละเอียดไอเดีย และเนื้อหาที่เพียงพอจะผลิตเป็นชิ้นงานได้มานำเสนอ
  4. มีอุปกรณ์ผลิตงานวีดิโอ กล้อง เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ตัดต่อ
  5. สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการมาร่วมนำเสนองานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน 

เงื่อนไขการเข้าร่วมเสนอประเด็น

1.ส่งข้อมูลส่วนตัวและแบบเสนอประเด็น ภายใน วันที่ 14 ก.ค. 2559

2.ประชุม พิจารณาประเด็นพร้อมให้ความคิดเห็น วันที่ 18 ก.ค.2559

3. ผลิตชิ้นงาน (งานวีดิโอ 1 ชิ้น และงาน CL 1 ชิ้น) ช่วงวันที่  18-29 ก.ค. 59

4.  ส่งงานที่สมบูรณ์  ภายใน 30 ก.ค. 59

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ