เปิดอาคารสํานักงานหลังใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด

เปิดอาคารสํานักงานหลังใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด

11

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18

เป็น ประธานในพิธีเปิดอาคารสํานักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด (หลังใหม่) โดยมีว่าที่ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายอํานวย อินทุภูติ ประธานกรรมการสหกรณ์พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อน รับ ณ สํานักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

12 13 14 15

สำนักข่าวWiFi

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/