เปิดแล้ว..!! ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop พะเยา

เปิดแล้ว..!! ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop พะเยา

เปิดแล้ว..!! ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop พะเยา แห่งที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท.ฟูแสงเซอร์วิส บ.ร่องห้า ทางไป จ.เชียงราย และ แห่งที่ 2 ปั้มน้ำมัน ปตท.วันสิริเซอร์วิส แม่ต๋ำ ทางไป จ.ลำปาง มีสินค้าเด่นของดีจังหวัดพะเยา จำหน่ายแก่ทุก ๆ ท่าน พิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กค.2559 โดยนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานฯ..…ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดดำเนินงานโครงการร้านค้าประชารัฐสุขใจร่วมกัน

…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะในการบริหารจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า otop หรือสินค้าชุมชนและสนับสนุนการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืนมีเป้าหมายที่จะดำเนินการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 148 แห่งทั่วประเทศ

จังหวัดพะเยามีร้านค้าประชารัฐสุขใจจำนวนทั้งสิ้น 2 แห่งคือ แห่งที่ 1 สถานีปั๊มน้ำมัน ปตท.ฟูแสงเซอร์วิส ที่บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา และแห่งที่ 2 คือสถานี ปตท.วันศิริเซอร์วิส ที่ตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลักษณะการทำงานคือ..

1.บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชน รับผิดชอบสนับสนุนพื้นที่ตั้งร้านค้าประชารัฐในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือปั๊มน้ำมันในกำหนดมาตรฐานการใช้พื้นที่ 

2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบการจัดสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐ 

3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารร้านค้าประชารัฐ

และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.คัดเลือกคนขายภายในร้านค้าประชารัฐจำนวน 2 คนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีวุฒิการศึกษาม. 6 หรือปวช. ขึ้นไป 

2.จากการรวบรวมและจัดส่งสินค้าเข้าร้านค้าประชารัฐร่วมกับผู้แทน สสว. และพลังงานจังหวัดร่งมกันพิจารณา

3.สำนักงานพระรามส่วนจังหวัดจะต้องกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ขายในการจำหน่ายจัดสินค้าภายในร้าน ให้ดูสวยงามน่ารู้ น่าสนใจโดยรูปแบบและโซนการจัดวางสินค้า

และ 4 กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการฝึกอบรมคนขายในร้านค้าประชารัฐในภายในเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และร้านค้าประชารัฐจะสามารถเปิดดำเนินการทั้ง 2 แห่ง  เมื่อวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2559 นี้…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..