จับตาเส้นทางปฏิรูป : IUU กับกิจกรรมการประมงไทย

จับตาเส้นทางปฏิรูป : IUU กับกิจกรรมการประมงไทย

เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2015

ช่วงเจาะประเด็น : เดิมที ข้อกำหนดการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังป­ระเทศต่างๆ มีเพียงมาตรฐานเป็นตัวควบคุมคุณภาพ แต่ปัจจุบัน หลายข้อกำหนดมีความเข้มงวดและซับซ้อนมากขึ­้น โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าอย่างสหภาพยุโรป หรืออียู ที่ให้ความสำคัญกับการทำประมงแบบรับผิดชอบ เรื่องนี้ ทำให้ประเทศไทยต้องตื่นตัวมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและผู้ประกอบการ

จับตาเส้นทางปฏิรูป ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ร่วมพูดคุยกับ คุณจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือหัวใจของการทำประมง­แบบรับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอจัดระเบียบกิจกรรมประมงในประเ­ทศไทย ก่อนจะต้องสูญเสียแหล่งโปรตีนสำคัญของประเ­ทศ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ