เยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม..”นายป้อมเพชร กาพึง”

เยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม..”นายป้อมเพชร กาพึง”

เยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม..”นายป้อมเพชร  กาพึง” บ้านเลขทึ่ 35 บ.ต๋อมดง  หมูที่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา  พ่อป้อมเพชร  กาพึง ปราชญ์ด้านการเกษตร ผู้สั่งสมประสบการณ์การเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ มานับ 20 ปี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษ ปัจจุบันได้ทดลองเลี้ยงโคนม จำนวน 6 ตัว ขณะนี้สามารถให้นม รีดออกจำหน่ายเป็นรายได้แล้ว ติดต่อพ่อป้อมเพชร กาพึง โทร.0866225540 

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..