เราควรปฏิรูปอะไรบ้าง

เราควรปฏิรูปอะไรบ้าง

หากถามว่าเราควรจะปฏิรูปประเทศไทยด้านใดบ้าง ผมขอเรียนว่าน่าจะต้องปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

และเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นมิได้เป็นความคิดของใครไม่ เป็นความเห็นส่วนตัวของผมด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ

     อันดับแรก เราจะต้องถามประชาชนเพราะประชาธิปไตยนั้นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กปปส., รัฐบาล, นักวิชาการ, นักธุรกิจ, องค์กรวิชาชีพ, ข้าราชการ, ศาล, ทหาร, รัฐบุคคล (ศัพท์ใหม่ล่าสุด) ฯลฯ ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ

      ต่อมา การปฏิรูปไม่ว่าจะโดยใครก็ตามจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย และหรือรัฐธรรมนูญด้วยชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเอื้อแก่ชนชั้นนั้น ขั้นตอนการจะปฏิรูปจะต้องทำประชามติ เสียก่อนหรืออาจพร้อมไปกับการเลือกตั้งก็ได้ เพื่อประหยัด งบประมาณที่จะต้องใช้ ด้วยการทำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบพร้อมกับอีกใบก็คือการลงประชามติ มีกล่อง 3 กล่อง บัตร 3 ใบ เชื่อว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีความรู้เพียงพอที่จะใช้เป็นและเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

     สิ่งที่ควรจะต้องปฏิรูป ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง นักการเมือง ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง และระบบเศรษฐกิจ

     ปฏิรูปพรรคการเมือง  พรรคการเมืองจะต้องปฏิรูปพรรคของแต่ละพรรคของตนให้มีความชัดเจนว่ามีแนวคิดอย่างไรในการที่นำพาประเทศไปในทิศทางที่พรรคตนเองต้องการเพื่อที่จะได้กระจ่างแจ้งว่าความจริงใจของแต่ละพรรคนั้นต้องการอะไรแล้วให้ประชาชนเลือกเอา และพรรคจะต้องมีการปฏิรูปการทำงานของพรรคไปด้วยในตัวและพร้อมกันทุกพรรคและ จะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาด้วยหากไม่พอใจก็จะต้องรอให้ถึงวาระของการเลือกตั้งใหม่และหรือหลังจากมีการยุสภาฯคืนอำนาจให้กับประชาชนเลือกตั้งใหม่

     ปฏิรูปนักการเมือ นักการเมืองจะต้องปฏิรูปตนเองไปพร้อมกันด้วยว่ามีแนวความคิดอย่างไร มีความตั้งใจทำงานการเมืองไม่ใช้การเมืองเป็นตัวนำเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวก นักการเมืองควรจะต้องทำตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ตั้งแต่ประชาชนในท้องถิ่นและในสังคมโดยรวม แน่นอนที่สุดจะต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อประเทศชาติและประชาชน

     ปฏิรูปประชาชน ประชาชนจะต้องปฏิรูปตนเองด้วยเพราะเท่าที่ผ่านมานั้น ประชาชนยังเดินตามหัวคะแนนที่ชี้นำหากประชาชนนั้นสามารถที่จะกระทำการตัดสินใจเลือกใคร แสดงออกทางการเมืองอย่างไรก็น่าจะสามารถทำได้โดยอิสระไม่เห็นสิ่งชักจูงใด ๆ เช่นที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุก ๆ แบบของการรับสมัครยังสามารถที่จะใช้ปัจจัยเป็นสิ่งจูงใจให้เลือกผู้สมัครนั้น ๆ อยู่

     การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ  การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจนั้นจะต้องทำให้สอดคล้องกับวิธีที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้ทัดเทียมและเสมอภาคกันในทุกระดับของผู้ดำเนินกิจการ และเป็นสากลไม่เอื้อประโยชน์หรือผูกขาดในแต่ละธุรกิจอย่างเช่นในปัจจุบันที่มีการผูกขาดแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กและหรือเป็นการปิดกั้นรายเล็กไม่ให้ได้โอกาสเกิดในแต่ละธุรกิจอีกด้วย

     การปฏิรูปจำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากจะต้องทำทั้งระบบไม่สามารถที่จะทำให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียว หากจะทำให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้นนั้นทันทีทันใดเรียกว่าเป็นการปฏิวัติ ไม่เรียกว่าการปฏิรูปครับ

     

10155999_277016182465143_8108802454075364985_n

ปรีชา ตรีสุวรรณ

อดีตกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ผู้ชำนาญการค้า การลงทุนในต่างประเทศ

 

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/