เรือนจำ อ.แม่สอด พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทันฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เรือนจำ อ.แม่สอด พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทันฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เรือนจำ อ.แม่สอด พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทันฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                      ที่เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอดุลย์ ชูสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับนางสุกัญญา ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ได้และจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทันฑ์ ชาย – หญิง ในเรือนจำอำเภอแม่สอด เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยนายไพฑูรย์ แก่นคูณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ นำผู้ต้องราชทันฑ์กล่าวให้การต้อนรับคณะ

                                        เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติปีมหามงคลสมัยสำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  ทางกรมราชทันฑ์จึงให้ทางเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางเรือนจำอำเภอแม่สอดจึงได้ร่วมกับทางนางสุกัญญา ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทันฑ์  เพื่อให้ผู้ต้องราชทันฑ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป