เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

ที่เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอดุลย์ ชูสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี โดยมี นายประถม ก๋องป๊ก นักวิชาการและฝึกวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

กิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งนี้ ทางเรือนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่เคยทำผิดวินัยของทางเรือนจำชั้นกลางขึ้นไป ได้มีโอกาสพบครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัว ได้ทานอาหารร่วมกัน และได้กราบและมอบมาลัยเพื่อแสดงความกตัญญูและสำนึกถึงบุญคุณของพ่อและแม่ อีกทั้งยังเป็นการให้ครอบครัว พี่ น้อง และญาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจำได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2558 นี้ โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศอีกด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป