จับตาเส้นทางปฏิรูป : ครึ่งทางร่างรัฐธรรมนูญ กับความเห็นประชาชน

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ครึ่งทางร่างรัฐธรรมนูญ กับความเห็นประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 21 เม.ย. 2015

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : มีหลายประเด็นให้ต้องจับตา ทั้งการแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล / การส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับสปช. ครม. และคสช. รวมถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆ หลังจากได้เห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญร่า­งแรก

ช่วงเจาะประเด็น : แม้การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์และประชาชน สมาชิก สปช. ส่วนใหญ่ จะอภิปรายสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และเพิ่มอำนาจให้พลเมือง แต่สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปก็ยังไม่เชื่อ­มั่นว่า จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในร่าง­ฯ อะไรทำให้คิดเช่นนั้น

จับตาเส้นทางปฏิรูป ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ร่วมพูดคุยกับ 3 สมาชิก สภาประชาชนเพื่อการปฎิรูป กับข้อเสนอเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ดี­กว่าเดิม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ