เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง-หมู่บ้านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอพบพระ

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง-หมู่บ้านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอพบพระ

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง-หมู่บ้านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอพบพระ

                พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยนกแล ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระกล่าวให้การต้อนรับ และร.ท.บำรุง ภมรหัวหน้าชุด ชพส.3103 กล่าวรายงาน และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมี ทหาร ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและเวลาต่อมาเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่2 เพื่อลดอบายมุขในชุมชน หมู่บ้าน   ที่โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี บ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตากโดย.มีผอ.นงนุช ชมภูเทพผอ.โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป