เลขาธิการใหม่ สวทน. ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์4.0

เลขาธิการใหม่ สวทน. ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์4.0

เลขาธิการใหม่ สวทน. ถอดรหัสประเทศไทย
แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์4.0 

20162808092920.jpg

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เจาะลึกดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ชี้โครงสร้างพื้นฐานวทน. ไทยห่างไกลเกาหลีใต้ แนะทางออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โชว์นวัตกรรมอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0

20162808092900.jpg

            เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “ถอดรหัสนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์4.0 ”   โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ดำเนินรายการโดย คุณอภิรักษ์  หาญพิชิตวณิชย์ ภายในงานมีการให้รายละเอียดถึงวิวัฒนาการของโมเดลการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตั้งแต่ไทยแลนด์ 1.0 จนถึงปัจจุบัน คือ โมเดลไทยแลนด์ 3.0 พร้อมทั้งเปรียบเทียบตัวเลขสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาต่อจีดีพีของไทยที่มีทิศทางที่ดี และมีแนวโน้มขยับขึ้นไปสู่เป้าหมาย ร้อยละ1 ได้ในปี 2561