เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ – “รัฐบาลกำลังทำสวนทางการปฏิรูป”

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ – “รัฐบาลกำลังทำสวนทางการปฏิรูป”

วันที่ 28 มกราคม 2558 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “เราหวังอะไรได้ กับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม” โดยมีตัวแทนจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและภาคประชาชนเข้าร่วมพูดคุย 

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา กล่าวว่า หลังการรัฐประหารได้สองเดือน คสช. โละ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ทั้ง 9 ชุด เพราะต้องการทะลวงคอขวดการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องการให้โครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายผ่านเป็น Fast Track ไปเลย โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล่าสุดก็อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ ตั้งใจจะทำให้ได้ภายใน 6-7 เดือน แล้วจะทำ EIA ให้มันภายใน 6-7 เดือนได้อย่างไร

“คณะรัฐมนตรีมีนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง คชก. แล้วก็แต่งตั้งคนที่จะไปอ่าน EIA ให้ผ่าน เรื่อง EIA ตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่คนมีอำนาจวางแผนนโยบาย แต่งตั้ง คชก. มาอ่าน EIA ที่ตัวเองวางไว้ เพราะฉะนั้น นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องตัดวงจรตรงนี้ก่อนระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงจะก้าวหน้าได้”

“ถ้าจะปฏิรูประบบ EIA ต้องให้ คชก. เป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ถูกแต่งตั้งโดยอำนาจการเมือง มีข้อเสนอมาแล้วว่าอยากให้ คสช. ออกจากระบบราชการ ซึ่งก็น่าสนับสนุน”

ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา กล่าวอีกว่า การปฏิรูปในวันนี้มีสองส่วน หนึ่ง คือ พยายามปฏิรูปโดยใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สอง คือ การที่มีชาวบ้านเคลื่อนไหวเดินขบวนเต็มไปหมด แล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้น ให้ทหารมาควบคุมการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมของชาวบ้าน แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรให้ไปเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อันที่สองนี้เป็นการเคลื่อนไหวนอกรัฐธรรมนูญ ซึ่งเราโดนจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหมด 

“ตอนนี้อยู่ดีดีก็มีแผนแม่บทป่าไม้ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้คนไปทั่ว อยู่ดีดีก็มีร่างพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะออกมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แล้วเราจะวางหลักการในรัฐธรรมนูญให้สูงส่งกว่ากฎหมายลูกเหล่านี้ได้หรือไม่ ถ้าเราวางหลักในรัฐธรรมนูญได้จริง กฎหมายลูกเหล่านี้ต้องยกเลิกทั้งหมด”

“มีการบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป จึงเข้าใจว่าหลังมีรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการดำเนินนโยบายว่าจะปฏิรูปประเทศอย่างไร ในขณะที่เรากำลังปฏิรูปอยู่ รัฐบาลก็ทำสวนทางกับการปฏิรูปโดยการออกนโยบายเต็มไปหมด หลายอย่างที่ควรเอาไปถกเถียงในกระบวนการปฏิรูปรัฐบาลกลับรีบประกาศใช้ก่อน ถ้าจะปฏิรูปจริงต้องหยุดทุกอย่าง หยุดผลักดันโครงการน้ำ 9 แสนล้าน หยุดผลักดันแผนแม่บทป่าไม้ไล่คนออกจากป่า หยุดการเสนอพ.ร.บ.ที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แล้วรอให้มีรัฐธรรมนูญก่อน”

“ที่สำคัญมาก คือ คุณจะให้เราปฏิรูปยังไงเมื่อใช้กฎอัยการศึกกดหัวเราอยู่อย่างนี้ แน่จริงยกเลิกกฎอัยการศึกก่อน เราอาจจะตัดสินใจปฏิรูปร่วมกับคุณก็ได้” เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กล่าว

20152901140819.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย