เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ : ห้ามกินปูในลำห้วย รักษาสุขภาพด้วยการกิน…จนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ : ห้ามกินปูในลำห้วย รักษาสุขภาพด้วยการกิน…จนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่

โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

ในนามของความดี (๑)

ห้ามรับประทานปูจากลำน้ำห้วยเหล็ก

…..

จดหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  ส่งถึงผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำ  ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ว่าให้ดำเนินการเผยแพร่ผลการตรวจตัวอย่างอาหารจากการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชอาหารบริเวณพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ  และประกาศเตือน  “ห้ามรับประทานปูจากลำน้ำห้วยเหล็ก”  

ผ่านมา ๕ เดือนกว่า ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชาวบ้านเพิ่งเห็นจดหมายฉบับดังกล่าว และไม่เคยรู้เรื่องการแจ้งเตือนใด ๆ ของผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำในช่วง ๕ เดือนกว่าที่ผ่านมา

ข้อสังเกตหลังจากที่ชาวบ้านเห็นจดหมายฉบับดังกล่าว  ก็คือ เมื่อก่อนสาธารณสุขจังหวัดเลยเคยแจ้งเตือนชาวบ้านเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองคำหลายครั้งหลายหนโดยจัดทำเป็นเอกสาร ‘ประกาศ’  แต่ครั้งนี้กลับทำเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น

ทำไม?

โปรดดูเอกสารแนบ

๑. หนังสือศาลากลางจังหวัดเลย  ที่ ลย ๐๐๓๒.๐๑๓/ว.  ๗๗๔๐  ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ในบริเวณลำน้ำ ห้วยเหล็ก รอบเหมืองทองคำฯ  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

20151905115942.jpg20151905115943.jpg

ในนามของความดี (๒)

ขอเอกสารผลตรวจเลือดแต่กลับเสนอแนวทางการบำบัดรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสาน  โดย  “รับประทานทุกวันจนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่”
…..

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)  ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเลย  โดยมีการประชุมของส่วนราชการสาธารณสุขซึ่งมีหัวข้อการติดตามความคืบหน้าการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองทองคำเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมด้วยนั้น  กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน  ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ รมช.สาธารณสุข  ๒ ข้อ คือ

๑. ขอให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อราษฎร ๖ หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำ

๒. ขอข้อมูลผลตรวจเลือดให้ครบตามจำนวนที่ตรวจ ๔๒๐ คน  และข้อมูลพื้นที่เปรียบเทียบอีก ๑๘๐ คน  เพราะที่ผ่านมาได้เคยร้องขอต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่หลายครั้งหลายหน  แต่กลับถูกปกปิดข้อมูลโดยไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ทางเลือกลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่วัดบ้านห้วยผุก  ต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำ  โดยได้แจกเอกสารแนวทางการบำบัดรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารพิษบริเวณเหมืองทองคำ  โดยพื้นกระดาษมีตัวหนังสือสีเทาจางตัวอักษรขนาดใหญ่บริเวณกลางกระดาษว่า ‘ร่าง’  

นอกจากคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นมิตรกับชาวบ้านแล้ว  เช่น  ชาวบ้านถามว่า  “ทำไมไม่พูดเรื่องผลกระทบจากเหมืองทองคำ”  เจ้าหน้าที่ก็ตอบว่า  “ผมมาให้ข้อมูลทางเลือกในการระมัดระวังตัวเอง (โดยเฉพาะชาวบ้าน ๒๒ คน  ที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนในร่างกายเกินเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยสูงมาก)  อย่าพาดพิงถึงผู้อื่น  เรามาโดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร”  เป็นต้น  ในเนื้อหาของเอกสารก็มีถ้อยคำที่ไม่เป็นมิตรด้วย  เช่น  แนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้สมุนไพรสำเร็จรูปในการดูแลรักษานั้น  “กระเทียมอัดเม็ด  หรือแคปซูล  รับประทานปริมาณ ๑,๒๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน  จนกว่าจะย้ายออกจากพื้นท่ี่” 

“ผักชีบดแห้ง  รับประทานปริมาณ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน  จนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่”

“น้ำใบย่านางคั้น  ดื่มทุกวันจนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่”

“มะขามป้อม  รับประทานสดวันละ ๔-๗ ผล  ทุกวันจนกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่”

เป็นต้น

ฯลฯ

ทำไมต้นเหตุอยู่ที่เหมืองทอง  แต่กลับมุ่งเน้นปลายเหตุที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้านเดียว?  

และจะให้ชาวบ้านย้ายออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่ไหน?

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com