จับตาเส้นทางปฏิรูป : อันดามัน..สวรรค์นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุน

จับตาเส้นทางปฏิรูป : อันดามัน..สวรรค์นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุน

เผยแพร่เมื่อ 23 เม.ย. 2015

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับการอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐ­ธรรมนูญ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ซึ่งนอกจากจะอภิปรายเสนอแนะแล้ว สปช.ยังรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มการเมือง และองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญด้วย

ช่วงเจาะประเด็น : สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ไม่เพียงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น ภาคใต้ยังมีศักยภาพด้านอื่นๆ ที่ภาครัฐและนักลงทุนให้ความสนใจ ขณะที่ภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่นั่น มองว่า ไม่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร จึงพยายามหามาตรการรักษาจุดแข็งเรื่องการท­่องเที่ยวเอาไว้

ปากบารา จ.สตูล เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์อันดามัน ที่กำลังถูกผลักดันให้เป็นมรดกโลกในอนาคต ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ ภาคประชาชนที่นั่น มีหลายอย่างอยากจะบอก และอยากให้สังคมรับรู้ จึงเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ปากบารา พาราดิโซ่- อันดามัน สวรรค์ทะเลใต้”

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ