เวทีสานพลังความร่วมมือเครือข่ายชุมชน

เวทีสานพลังความร่วมมือเครือข่ายชุมชน

“เวทีสานพลังความร่วมมือเครือข่ายชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพื่อ ส่งเสริมนโยบายสาธารณะ ด้านประเพณีวัฒนธรรม และลดปัญหาความสูญเสียในประเพณีปีใหม่เมือง 2557”

วันอังคาร  ที่ 1 เมษายน 2557  เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เด้น ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

คนเมือง เรดิโอถ่ายทอดเสียง สดจากโรงเแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ เริ่ม 13.00 น. วัน1 เมษายน 2557 http://www.khonmuang.org/radio.php

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง