เวทีเสวนา บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

เวทีเสวนา บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

       กรณีปัญหาคดีชาวบ้านบ้านทุ่งป่าคา หมู่ 8 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คน ถูกศาลแม่สะเรียง อ่านคำพิพากษาในศาลชั้นอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกจำเลย 1-5 ปี ไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาในความผิดฐานมีไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เราเห็นว่า วิธีการดูแลรักษาป่าตามนโยบายของภาครัฐไม่ได้แยกแยะลักษณะการกระทำของประชาชน ว่าเป็นผู้ยากไร้และทำด้วยความจำเป็นในการดำเนินชีวิตหรือไม่ ภาพที่ออกสื่อตลอด 1 ปีที่ผ่านมาทำให้ชาวทุ่งป่าคากลายเป็นผู้ร้ายทำลายป่า และเป็นอาชญากรของแผ่นดินในขณะที่กลุ่มธุรกิจนายทุนที่ทำการลักลอบตัดไม้หรือขายไม้กลับไม่ถูกดำเนินคดีแบบนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

เวทีเสนวนาเรื่อง บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย ครั้งนี้จึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนทุ่งป่าคาได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำให้คนในสังคมไทยได้รู้ความจริง การเชิญกลุ่มต่างๆมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีคดีทุ่งป่าคา อีกทั้งร่วมกันหาทางออกของปัญหาเพื่อให้สังคมไทยได้เรียนรู้ มีมุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทยให้เกิดความเป็นธรรม

วันที่ 21พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

กำหนดการ      

12.30 – 13.00 น.          ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

13.00 – 13.15น.           กล่าวเปิดเวทีเสวนา โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 

            ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

            สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.15 – 14.00 น.          ความจริงที่ทุ่งป่าคา โดยตัวแทนชาวบ้านทุ่งป่าคา/คลิปวีดีโอ

14.00 – 16.15น.           เสวนาเรื่อง“ บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย ” โดยวิทยากร

  • พระครูพิพิธสุตาธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่
  • บาทหลวงวินัย  บุญลือ คณะเยซูอิต สวนเจ็ดริน
  • ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ฮ่องสอน
  • พะตีจอนิ  โอ่โดเชา ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน.)                                                                                                   ดำเนินรายการโดย คุณเดโช ไชยทัพ รองเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ(กป.อพช.ภาคเหนือ)

16.15 – 16.30 น.          กล่าวปิดเวทีเสวนา โดย อ.เคน แคมป์ ที่ปรึกษาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

 

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ