เวทีเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ศาลเจ้าพ่อพญาเฮียวคำ

เวทีเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ศาลเจ้าพ่อพญาเฮียวคำ

..”แหล่งน้ำซับน้ำจำ”ตำบลจำป่าหวาย ตั้งอยู่ที่ บ.ร่องเข็ม หมู่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา พิกัด GPS ที่ N 19.09864 E 99.94216 อยู่ติดกับหมู่บ้านร่องเข็ม เป็นแหล่งน้ำซับผิวดิน ที่มีน้ำตลอดปี สามารถส่งไปหล่อเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรใน­เขตตำบลจำป่าหวาย

ณ วันนี้..5 พค.2559 เวลา 15.00 น.ณ บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ ศาลเจ้าพ่อพญาเฮียวคำ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นดี ๆ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล นำ โดย ท่านสัจจพจน์ บุญเมือง นายก อบต.จำป่าหวายและทีมงาน พร้อมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวิทยาคุณฤติมา กันใจมา(ทิพ) ผจก.น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการพระราชดำริ จ.เชียงใหม่เป็นวิทยากร ภาคราชการ เอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท่องเที่ยว ร่วมเวทีในครั้งนี้ โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเ­ยา นายวีระวุฒิ ต๊ะปินตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ

 

“แหล่งน้ำซับน้ำจำ”หมายถึงพื้นที่แหล่งน้ำออกหรือรูน้ำที่ออกตลอดปีหรือน้ำซับผิวดิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำออกบ่อ ที่มีการไหลออกมาอยู่ตลอดปีไม่เหือดแห้ง ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นมาหลายชั่วอายุคน มีที่เดียวแห่งเดียวในตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

และที่พิเศษแปลกที่สุดคือตรงที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของหมู่บ้านนั้นเอง สำหรับความพิเศษและคุณสมบัติของแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นก็คือ พื้นน้ำจะเป็นแหล่งน้ำที่มีลักษณะของการซึมออกมาตลอดปี ในพื้นที่ประมาณ 80 ไร่

น้ำซับน้ำจำแห่งนี้ไม่มีเหือดแห้งจะมีน้ำซึมออกไหลออกมาอยู่ตลอดปี เป็นมาลักษณะเช่นนี้มาเป็นร้อยร้อยพันพันปีแล้วหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนรุ่นต่อรุ่น และประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็จะนำน้ำแห่งนี้ไปทำการเกษตร ตลอดทั้งปีไม่มีแห้งไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนในไหนก็ตาม..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..