จับตาเส้นทางปฏิรูป : มองทิศทางปฏิรูปพลังงานผ่านแผน PDP 2015

จับตาเส้นทางปฏิรูป : มองทิศทางปฏิรูปพลังงานผ่านแผน PDP 2015

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2015

ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเ­ทศ หรือ แผนพีดีพี 2015 กับความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศจะเป็นอย่­างไร แต่แน่นอนว่า หลายตัวเลขที่ปรากฏบนแผนฉบับนี้ หมายถึงจำนวนโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพ­ื้นที่ต่างๆ มีหลายข้อถกเถียงเกิดขึ้น เพราะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งอ้างความจำเป็นในกา­รรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ อีกฝ่ายไม่ยอมรับ และให้มองหาทางเลือกอื่น

ช่วงเจาะประเด็น : สนทนากับ อ.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ติดตามร่างแผนพีดีพี 2015 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ที่จะใช้กำหนดทิศทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของแผน หลักคิด หรือกระบวนการร่างแผน ที่น่าจะช่วยสะท้อนได้ว่า หากจะปฏิรูปพลังงานในประเด็นไฟฟ้า ควรเริ่มต้นจากตรงไหน

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ