เสวนา “ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”

เสวนา “ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”

20142905142925.jpg
 

งานเสวนา     “ถ่านหิน ทางเลือก หรือ ทางหลง?”
ประเด็น        พลังงาน ถ่านหิน ทรัพยากร การต่อสู้ภาคประชาชน
 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน เข้ามามีบทบาทในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแล้ว เรายิ่งนึกไม่ออกว่าในวันที่โลกไร้พลังงานไฟฟ้าเราจะอยู่อย่างไร เราจึงจำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นคงทางพลังงานขึ้น พยายามหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อตอบสนองความต่อการของผู้บริโภค และนั้นเองก็เป็นข้ออ้างที่ภาครัฐยกมาพูดคุยถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
 
จากเขาหินซ้อนถึงทะเลกระบี่ มีแผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง และจากเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ มีการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่แต่เสียงของพวกเขากลับเงียบสนิทตามหน้าสื่อรายใหญ่ การต่อสู้ภาคประชาชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากรในพื้นที่บ่อยครั้งถูกกล่าวหาว่าขัดขวางความเจริญ ความเจริญที่สร้างผลประโยชน์แก่รัฐและ นายทุน

วิทยากร

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา
นันทวัน หาญดี ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30-19.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 213 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดโดยกลุ่มเสรีนนทรี

เข้าไปกดยืนยันเข้าร่วมงานได้ใน https://www.facebook.com/events/1435866793339087/

 ABOUT THE AUTHOR

ประชาชน