เสวนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต

เสวนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต

คณะที่ปรึกษาการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ได้อุ่นเครื่องจัดเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตรในอนาคต ตอบรับยุคอาเซียนพัฒนาแบบยั่งยืน” เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 –10 กันยายน  2559 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ถือเป็นการตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคอาเซียน ต่อเนื่องสู่ระดับโลกได้อย่างมั่นคง