เสียงกระซิบจากเขาหินซ้อน : ถ่านหินคือมายา ข้าวปลาสิของจริง

เสียงกระซิบจากเขาหินซ้อน : ถ่านหินคือมายา ข้าวปลาสิของจริง

แถลงการณ์เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

17 ตุลาคม, 2556

ถ่านหินคือมายา ข้าวปลาสิของจริง

ยกเลิก EHIA ปกป้องอู่ข้าวอู่น้ำไทยจากถ่านหินสกปรกของบริษัทดับเบิลเอ

เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนประกาศเจตจำนงในวันนี้โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ(คชก) ใช้บทบาทอำนาจหน้าที่อันทรงเกียรติ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนโดย คชก. ดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ชุมชนในพื้นที่ได้เสนอข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ทำโดยชุมชน(Community Health Impact Assessment) ส่งผลให้รายงาน EHIA ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ในเครืออุตสาหกรรมกระดาษดับเบิ้ลเอไม่ผ่านความเห็นชอบ วันนี้ทางบริษัทฯได้จัดส่งรายงาน EHIA แก้ไขครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมออกสื่อประกาศอย่างมั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของตนจะได้รับการอนุมัติ ชุมชนในพื้นที่จึงต้องลุกขึ้นมายืนยันอีกครั้งว่า “โรงไฟฟ้าถ่านหินคือมายา  ข้าวปลาสิของจริง” และไม่มีเทคโนโลยีถ่านหินใดในโลกนี้ที่รับประกันว่าแหล่งอาหารของคนไทยแห่งนี้จะไม่ถูกคุกคาม

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเชื่อมต่อโดยตรงกับลุ่มน้ำคลองท่าลาด แม่น้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ำบางปะกงที่หล่อเลี้ยงผู้คนกว่าครึ่งล้าน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาแหล่งใหญ่และหัวใจของระบบชลประทานของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตามลำน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำให้ปัญหาการแย่งชิงน้ำที่เป็นวิกฤตเรื้อรังของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกทวีคุณเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของน้ำเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักในพื้นที่จนเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้มิเพียงแต่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่รอบโครงการในรัศมี 10 กิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EHIA แต่ผลกระทบจากการแย่งชิงทรัพยากรนี้และการปนเปื้อนของสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารปรอทในน้ำ ดิน อาหารและการสะสมในร่างกายของประชาชนผ่านระบบห่วงโซ่อาหารและรับโดยตรงสู่ร่างกายคือหายนะของสังคมไทยที่จะมาเยือนหาก คชก อนุมัติรายงาน EHIA ฉบับแก้ไขนี้

เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนขอระบุว่า ขณะนี้ภาคตะวันออกมีโรงไฟฟ้ามากเกินความต้องการใช้ประมาณ 2-3 เท่า มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ยังไม่รวมพลังงาน จากแสงอาทิตย์ถึง 4,734 เมกะวัตต์ ดังนั้น การใช้อำนาจของ คชก. ในการ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสำคัญสูงสุดเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของหน่วยงานรัฐและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศ

หมายเหตุ :

ข้อมูลอ้างอิงที่ศึกษาผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกสามารถดูเพิ่มเติม ในรายะเอียดได้จาก (1) Food Security & Coal : The Conflict on Agriculture and Livelihood of Klong Thalad Estuary, 2011 (2)Food & Coal : The Intersection of Agriculture and Development of Chacheongsao, Community Health Impact Assessment (CHIA), June 2012 (3) The Study of Renewable Energy Plan of Eastern Thailand, the Healthy Public Policy Foundation, 2013 (4)Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand, Ecological Alert and Recovery Thailand – EARTH (Thailand), Arnika Association (Czech Republic) and the IPEN Heavy Metals Working Group, January 2013

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com