เสียงจากคนข้างล่าง | จากราชดำเนินถึงราชมังฯ [1]

เสียงจากคนข้างล่าง | จากราชดำเนินถึงราชมังฯ [1]

เราฟังเสียงคนบนเวทีบ่อยครั้ง แต่เสียงคนข้างล่างนั้นเล่าคิดเห็นเป็นอย่­างไร 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอเท่าน­ั้น เป็นเพียงบางสุ้มเสียงจากผู้คนมากมายบนเส้­นทางของการต่อสู้ทางการเมือง

เราไม่อาจพิพากษาตัดสินถูกผิดของผู้คนได้ เราเพียงแต่พยายามทำให้เสียงของคนข้างล่าง ดังมากพอแม้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟน

นี่คือตอนที่ 1 ครับ เราจะพยายามทำให้ได้หลายๆ ตอน หลายๆ เสียง

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com