เสียงเจียรไนพลอย : เสียงสวรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

เสียงเจียรไนพลอย : เสียงสวรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

..เสียงเจียรไนพลอย ดังขึ้นทุก ๆ วันที่นี่…ณ บ้านเลขที่ 62/2 บ.แม่นาเรือ หมู่ที่ 17 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

…เสียงนี้ เป็นเสียงสวรรค์ของชุมชนแห่งนี้ เพราะเป็นเสียงแห่งการสร้างงาน สร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวของคนกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยทั้งหญิงและชาย วัยกำลังทำงานหนัก จำนวน 15 คน

…เขามารวมตัวกันที่นี่ทุก ๆ วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่บ้าน และส่งบุตรหลานไปโรงเรียนแล้ว…

..เริมรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ ปี 2544 ด้วยทุนจากกองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน หลังจากได้รับการอบรม พัฒนาฝีมือจากศูนย์อัญมณีจังหวัดพะเยา ได้สืบสานงานกันมาอย่างต่อเนื่อง มานับ 13 ปีแล้ว สั่งสมประสบการณ์จนมีความชำนาญ ได้รับการส่งพลอยดิบมาให้เจียรกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเถ้าแก่พลอย จ.จันทบุรี,เชียงใหม่,อยุธยา,นนทบุรี และ กทม. ทำให้มีงานเข้ามาตลอด สมาชิกก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
สมาชิกจะมีรายได้ ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท/คน/เดือน ก็ถือว่าอยู่ได้ ในภาวะการครองชีพที่บ้านเกิด กลุ่มมีการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ทุกเดือน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม และช่วยเหลือกิจการของส่วนรวมในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทานเอง เพื่อลดรายจ่าย
ความต้องการของกลุ่มคือ การอบรรมความรู้ เพิ่มทักษะความรู้ ความชำนาญให้ก้าวสู่ระดับก้าวหน้าต่อไป และต้องการหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทางด้านทุน และอปกรณ์ที่จำเป็น
…พวกเขาเหล่านี้..จะยังคงดำเนินกิจการอาชีพเจียระไนพลอยนี้ต่อไป..และจะสืบสานงานอาชีพนี้สู่คนรุ่นหลัง ได้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัว บนหลักของการ “พึ่งตนเอง” ตามแนวเศษฐกิจพอเพียง ต่อไป..
…ขอขอบพระคุณท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,ท่านว่าที่ ร.ต.สมัย คำชุมภู นายอำเภอเชียงคำ,ท่าน นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา,ท่านอินทิรา ทวิชศรี พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา,ท่านวนิดา ไชยเมือง พัฒนากรตำบล มี่ได้มาเยี่ยมเยียนกลุ่มเจียรไนพลอยในวันนี้..(อาทิตย์ 11 กย.2559)
ติดต่อสอบถามข้อมูลกลุ่มที่ คุณวนาพร บุญวงค์ โทร.089-2632026 , 054-423285 พิกัด GPS นำทาง N 19.11676 E 099.85078

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..