จับตาเส้นทางปฏิรูป : การปฏิรูป EHIA

จับตาเส้นทางปฏิรูป : การปฏิรูป EHIA

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2015

ที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่อีเอชไอเอผ่านความเห็นชอบ โดยขัดความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่หลายโครงการ มีข้อร้องเรียนตามมาหลังจากเห็นชอบและออกใ­บอนุญาตแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีข้อเสนอออกมาว่า ต้องปฏิรูปกระบวนการและกลไกจัดทำอีเอชไอเอ องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เป็น 1 ในกลไกตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เพราะโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องทำอ­ีเอชไอเอ จะเดินหน้าโครงการได้นั้น จำเป็นต้องผ่านการให้ความเห็นประกอบจาก กอสส. ก่อน จับตาเส้นทางปฏิรูป มีโอกาสสนทนากับประธาน กอสส. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพบว่า กระบวนการจัดทำอีเอชไอเอ มีปัญหาจริง และมีหลายเรื่องต้องปฏิรูป จะเป็นเรื่องใดบ้าง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ