เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ไปศูนย์อพยพ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ขอบคุณไทยที่ดูแลผู้ลี้ภัย การผลักดันกลับต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากอยากไปสหรัฐจะรับไป หลังพิจารณา

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ไปศูนย์อพยพ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ขอบคุณไทยที่ดูแลผู้ลี้ภัย การผลักดันกลับต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากอยากไปสหรัฐจะรับไป หลังพิจารณา

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ไปศูนย์อพยพ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ขอบคุณไทยที่ดูแลผู้ลี้ภัย การผลักดันกลับต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากอยากไปสหรัฐจะรับไป หลังพิจารณา

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ไปศูนย์อพยพ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ขอบคุณไทยที่ดูแลผู้ลี้ภัย การผลักดันกลับต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากอยากไปสหรัฐจะรับไป หลังพิจารณา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 58 นายดับเบิ้ลยู แพททริก เมอร์ฟี ( W. Patrick Murphy ) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังคลินิกแม่ตาว ของหมอซินเธีย หม่อง แพทย์อาสาสมัครของชาวพม่า ในอำเภอแม่สอด ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม ชาวพม่าที่เข้ามารักษาตัวในคลินิกแม่ตาว รวมทั้งหารือกับหมอซินเธีย หม่อง ถึงอุปสรรคในการดูแลรักษาผู้ป่วย

จากนั้นนายแพททริกได้ไปยังสมาคมช่วยเหลือนักโทษเมียนมาร์ ในอำเภอแม่สอด โดยมีสมาชิกสมาคม ให้การต้อนรับ โดยเอกอัคราชทูตสหรัฐได้สอบถามถึงสถานการณ์นักโทษเมียนมาร์ อย่างไรก็ดีก่อนที่คณะจะไปเยี่ยมคลินิกแม่ตาว และสมาคมช่วยเหลือนักโทษเมียนมาร์ คณะของนายแพททริกได้เดินทางไปยังพื้นที่พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามบ้านแม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก นายแพททริก กล่าวว่า ขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้การดูแลผู้ลี้ภัยสงครามตามแนวไทย – เมียนมาร์ มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งการไปเยี่ยมพื้นที่พักพิงนั้น ต้องการทราบอุปสรรคปัญหาต่างๆ ในการนำไปเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่วนการผลักดันให้ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบกลับประเทศนั้น รัฐบาลสหรัฐต้องการให้ผู้ลี้ภัยกลับประเทศด้วยความสมัครใจ สำหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องการไปอาศัยอยู่ประเทศที่ 3 เช่น สหรัฐอเมริกานั้น สามารถทำเรื่องไปได้ โดยทางรัฐบาลสหรัฐอมเมริกาจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมกับประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป