จับตาเส้นทางปฏิรูป : ทิศทางปฏิรูปแรงงาน

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ทิศทางปฏิรูปแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ 30 เม.ย. 2015

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมของทุกปี จะต้องมีข้อเรียกร้องออกมาจากเครือข่ายผู้­ใช้แรงงาน อย่างปีนี้ 16 เครือข่ายแรงงานมีข้อเสนอ 11 ข้อ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่เรียกร้องมายาวนา­นถึง 23 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและความยุ่งยาก เพราะต้องปรับแก้กฎหมายหลายฉบับ

ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนว่า จากข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ­ปีนี้ พอจะเห็นทิศทางปฏิรูปแรงงานได้ในระดับหนึ่­ง แต่โจทย์ที่สำคัญที่สุดของการปฏิรูปเรื่อง­นี้ อยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้แรงงานอยู่ดีกินดี และมีความมั่นคงในการทำงาน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ