แถลง ‘ผลสำรวจสันติภาพ’ ปชช.ในพื้นที่ยังคงคาดหวังต่อการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้

แถลง ‘ผลสำรวจสันติภาพ’ ปชช.ในพื้นที่ยังคงคาดหวังต่อการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้

วันนี้ (17 พ.ค. 2559) ผู้แทนของสถาบันทางวิชาการและองค์กรประชาสังคม 15 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ ห้อง B103 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีกสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ว่ามีความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีที่เกิดขึ้น เพื่อให้รัฐบาล กลุ่มขบวนการต่อสู้ปาตานีหรือกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับรู้ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ทั้งนี้ผลจากการสำรวจฯ รอบแรกพบว่า คนส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แม้ว่าจะมีความคืบหน้าไม่มากนักก็ตาม ในขณะที่ยังมีข้อกังวลว่าการพูดคุยอาจไม่ได้ทำให้ความรุนแรงลดลงและคู่สนทนาตกลงกันไม่ได้ ตลอดจนไม่มีความจริงจังมากพอ แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าหากมีความต่อเนื่องก็น่าจะบรรลุถึงข้อตกลงสันติภาพได้ในเร็ววัน

ภาพบรรยากาศการแถลง ‘ผลสำรวจสันติภาพ’ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

20161705172455.jpg
บทสรุปผู้บริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 (Peace Survey)

20161705172633.jpg
PowerPoint Presentation: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 (Peace Survey)

 

20161705172859.jpg
เผยผล ‘สำรวจสันติภาพ’ รอบแรก (ฉบับใบแจ้งข่าว)

รู้ความหมาย Peace Survey ในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

บทความ เดินหน้า Peace Survey ชายแดนใต้

นักข่าวพลเมือง ตอน เดินหน้า Peace Survey ชายแดนใต้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง