แถลงการณ์จากเยาวชนดรีมเซาท์ :เหตุการณ์โจมตีเป้าหมายอ่อน เด็กและสตรี

แถลงการณ์จากเยาวชนดรีมเซาท์ :เหตุการณ์โจมตีเป้าหมายอ่อน เด็กและสตรี

      เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายมาต่อเนื่อง และเมื่อเช้าวันนี้มีการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนและผู้ที่ไม่ติดอาวุธ
การกระทำดังกล่าวเป็นการกระที่ไร้ความชอบธรรมในภาวะสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีหรือล้างแค้นก็ตาม
 

กลุ่มเยาวชนดรีมเซาท์ อนาคตชายแดนใต้ กำหนดได้โดยเยาวชน มีข้อเรียกและข้อเสนอดังต่อไปนี้

๑.ขอให้ทุกฝ่ายที่ติดอาวุธยุติการใช้สัญลักษณฺความรุนแรงในสถานที่ที่ต้องยกเว้นอันแก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล โดยทุกฝ่ายไม่อาจจะได้รับการยกเว้นในการพกพาอาวุธในสถานที่ดังกล่าว
๒.ทุกที่ติดอาวุธต้องไม่โจมตีเด็ก เยาวชน สตรี ผู้นำศาสนา นักบวช ครู เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่เป็นพลเมือง บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการยกเว้น
๓.ให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง ก่อวินาศกรรม ลอบสังหาร ล้างแค้น และวางอาวุธเพื่อเข้าสู่การพูดคุยสันติภาพต่อไป
๔.ทุกฝ่ายต้องเปิดพื้นที่ทางการเมือง ไม่คุกคามผู้แสดงความเห็นทางการเมือง ไม่คุกคามหรือแทรกแซงสื่อ และแสดงตัวหรือประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำในเหตุนั้น เพื่อลดหรือยุติการใส่ร้าย อำพรางต่อกัน
๕.รัฐไทยต้องยกเลิกกฏหมายพิเศษเพื่อหนุนต่อการสร้างบรรยากาศสันติภาพ และยกเลิกหมาย ฉฉ.สำหรับผู้ที่แสดงตนเข้ารับการพิสูจน์และสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานใดๆหรือความเกี่ยวข้องใดๆต่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างบรรยากาศสันติภาพและไม่คุกคามเหยื่อของความรุนแรง

 ABOUT THE AUTHOR