แพทย์ มช.เผยผลสำรวจ 5 ปีล่าสุด จุดจำหน่ายสุรา ผุดในเขตเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

แพทย์ มช.เผยผลสำรวจ 5 ปีล่าสุด จุดจำหน่ายสุรา ผุดในเขตเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

อาจารย์แพทย์ มช. ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว ร่วม กับนักวิจัย จากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. รายงานผลสำรวจงานวิจัย จุดจำหน่ายสุรา รอบรั้วสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Alcohol and Alcoholism ในปี 2015 พบว่าในช่วง 5 ปี ล่าสุด มีจุดจำหน่ายสุรารอบรั้วสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของเด็กและเยาวชน มีโอกาสเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต

20151109202639.jpg

Source: Thaikla K, Jiraporncharoen W, Semmahasak S, Likhitsathian S, Angkurawaranon C. Recent Trends in Alcohol Outlet Density, Distances from Educational Institutions and Sales Campaigns in Chiang Mai Municipality (Metropolitan), Thailand: Should We Be Worried for Our Youths? Alcohol and Alcoholism. 2015

20151109202728.jpg

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า อ.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว ได้ทำงานวิจัยสำรวจ จุดจำหน่ายสุรา รอบรั้วสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Alcohol and Alcoholism ระหว่างปี 2009 -2014 พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจุดจำหน่ายสุรา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อวัดระยะห่างจากจุดจำหน่ายสุรา จากรั้วสถานศึกษา ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มีโอกาสส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหานักดื่มหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ อ.นพ.ชัยสิริ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านสถิติทางการแพทย์ และปริญญาเอก ด้านระบาดวิทยาและประชากรศาสตร์ สาขา ระบาดวิทยาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ในระหว่างที่ทำการศึกษาอยู่ที่ลอนดอน มีผลงานวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง อาทิ เช่น อิทธิผลของถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะแบบชุมชนเมือง ต่อปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง และ ภาวะอ้วน รวมถึงได้ศึกษา อิทธิผลของอาชีพและลักษณะงาน ต่อสุขภาพ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นกะกับภาวะเหนื่อยหน่าย แต่ละเรื่องจะได้รับความนิยมต่างกันในแต่ละประเทศ นับได้ว่างานวิจัยในแต่ละชิ้นจะเป็นตัวแปรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสภาพ แวดล้อม และชุมชน ในระดับต้นๆ ได้

20151109202855.jpg

อ.นพ.ชัยสิริ เจ้าของผลงานวิจัย กล่าวว่า สภาพแวดล้อม อาชีพ ลักษณะงาน ล้วนส่งผลต่อความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะในวัยเด็ก หรือผู้ใหญ่ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังจึง ควรเริ่มต้นแต่วัยเด็กและต่อเนื่องตลอดช่วงอายุคน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากต่างประเทศสนับสนุนว่า เมื่อเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อและแม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ อย่างหนัก โอกาสที่เด็กคนนั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะดื่มสุราและสูบบุหรี่หนักเหมือนพ่อแม่ ก็จะสูงกว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัว ที่พ่อแม่ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com