จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับโจทย์กฎหมายฉบับใหม่

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับโจทย์กฎหมายฉบับใหม่

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ค. 2015

หนึ่งในเจตนารมย์ของการปฏิรูปประเทศ คือการกระจายอำนาจ ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พยายามสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ถ้ามองเฉพาะเป้าหมาย จะพบว่า 2 เป้าหมายนี้เชื่อมโยงกัน แต่ถ้ามองกลไกที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแล้ว ต้องยอมรับว่า ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่มาก

คุณอรุชิตา อุตตมะโภคิน สนทนากับ รศ.วุฒิสาร ตันไชย หนึ่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรับผิดชอบหมวดการกระจายอำนาจ พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจ รศ.วุฒิสาร ยืนยันว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและประกาศใช้ จะช่วยปลดล็อคหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ จะช่วยให้การกระจายอำนาจที่ยังไม่ประสบควา­มสำเร็จในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เกิดจริงได้ในยุคนี้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ