โคลงการ รวมใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กิจกรรมกีฬา

โคลงการ รวมใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กิจกรรมกีฬา

https://www.facebook.com/events/1573876646199482/

เพื่อนพานพร้าวรุ่นที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) มีแนวความคิดที่จะหาทุ่นให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุ่นเพื่อเรียนต่อ ทุ่นอาหารกลางวันสำหรับสถานที่เลี่ยงเด็กก่อนวัย และชมรมกีฬาที่ขาดผู้สนับสนุนการเข้าแข่งขันกีฬาในพื้นที่ อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอท่าบ่อ และอำเภอโพธิ์ตาก
โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือ
๑.    วันเด็ก
๒.    วันสงกรานต์

โครงการ “มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และ กิจกรรมกีฬา”

ชื่อโคลงการ รวมใจให้น้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชมรมอนุรักษ์มวยไทย – ค่ายมวยศิษย์ KP อำเภอศรีเชียงใหม่ สวนมะนาว เกษตรตามใจผู้ปลูก บ้านโคกบุญสนอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และแฟนเพ็จ “ที่นี่ศรีเชียงใหม่”

หลักการและเหตุผล
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ที่มีความสามารถซึ้งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต แต่ประสบปัญหาทางบ้านยากจนหรือเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ทำให้หมดโอการทางการศึกษา และยังขาดการช่วยเหลือจากหน่วยงานและภาครัฐเข้าไปถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ จึงขอเป็นสื่อกลางที่จะนำความช่วยเหลือจากผู้ที่ต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือทุนการศึกษา ร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน หนังสืออุปกรณ์ กีฬา เครื่องใช้บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบให้กับสถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัย และผู้ที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อส่งเริมให้เยาวชนที่ยากจนได้มีกำลังใจ มุมานะ มุ่งมั่น ที่จะได้ศึกษาต่อ ในชั้นการศึกษาระดับต่างๆ
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ยากจน ได้มีทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
-เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา
-เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม
-เพื่อให้เด็กๆที่กำพร้าได้รู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวยังมีชมรมต่างๆและหน่วยงานเล็งเห็นและช่วยเหลือให้เขาได้รับโอกาสการศึกษาเหมือนคนอื่นในสังคม

สถานที่ดำเนินงาน
-โรงเรียน สถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัย ชมรมกีฬาในเขต อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม และอำเภอโพธิ์ตาก

เป้าหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือ
-ช่วยให้เด็กได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-ช่วยให้เด็กมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
-ให้เด็กกำพร้าได้รับสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเช่นเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และได้สนุกสนาน
กับเกมส์ร่วมสนุกและขนม นม ของกิน

การดำเนินการ
-จุดรวมพล ณ ชมรมอนุรักษ์มวยไทย – ค่ายมวยศิษย์ KP อำเภอศรีเชียงใหม่ ๘.๐๐ – ๙.๐๐
-มอบทุนการศึกษา (ทุนละ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท จำนวนทุนขึ้นอยู่กับยอดบริจาค) มอบทุ่นและอุปกรณ์กีฬาให้ชมรมกีฬา ณ ชมรมอนุรักษ์มวยไทย – ค่ายมวยศิษย์ KP อำเภอศรีเชียงใหม่ เดินทางไปมอบค่าอาหารกลางวัน (จำนวนเงินและจำนวนสถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัย ขึ้นอยู่กับยอดบริจาค) เลียงอาหารกลางวันแก่เด็กใน สถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัย มีกิจกรรมให้เด็กร่วมสนุกและแจกของขวัญ

ผลที่คาดว่าจะได้
-การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ โรงเรียน สถานที่เลียงเด็กก่อนวัย ชมรมกีฬาได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
-การที่ทุกคนจะได้เห็นความสำคัญของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมต่างๆ
-หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ หวังว่าสิ่งที่ได้ทำจะทำให้เด็กๆ ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและกลุ่มต่างๆเข้ามาสนับสนุนต่อๆกันไปเรื่อยๆ
    
รายนามผู้สนับสนุนเบื้องต้นในกิจกรรมนี้
๑. นายสุรเดช ธรรมวงศา สนับสนุนกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.ชมรมอนุรักมวยไทย – ค่ายมวยศิษย์ KP ศรีเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า    ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ร.ต. พัฒน์ ธรรมวงศา สนับสนุนอาหารในวันจัดกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
ทะนายบัณฑิต อยู่เย็น ๖,๐๐๐๐ บาท

 

 ABOUT THE AUTHOR

อดีตโค้ชทิมชาติ และนายยกสมาคมสมาคมมวยไทยประเทศสวีเดน ประธานชมรมอนุรักษ์มวยไทย และประธานชมรมถ่ายภาพศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย แอดมิน เว็บไซต์ www.thinisrichiangmai.com และ www.sitkp.com แอดมิน Facebook thini.srichiangma, sitkp.muaythai, na.muaythai, bansrichiangmai, anurak.muaythai