จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2015

นิด้าโพลได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประช­าชนเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ­ใหม่กันไปแล้ว ว่าส่วนใหญ่ มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงค­วามเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตย ขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีมติเห็นควรให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมน­ูญฉบับใหม่ ล่าสุด

สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามต่อคือ หาก คสช. และ ครม. เห็นชอบให้มีการทำประชามติ และกำหนดวันเวลาออกมา การนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลงไปให้ความรู­้กับประชาชน ก่อนจะมีการออกเสียงประชามติ หรือแม้แต่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาช­น ต่อการแสดงความเห็น เพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราจะเป็นอย­่างไร คุณอรุชิตา อุตตมะโภคิน พูดคุยกับ คุณถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมาธิการรับฟังความเห็นและค­วามมีส่วนร่วมของประชาชน และยังคุยกันต่อถึงประเด็นที่ว่า หากประชามติไม่ผ่าน จะเกิดอะไรขึ้น

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ