จับตาเส้นทางปฏิรูป : ตำรวจ…ทำไมต้องปฏิรูป?

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ตำรวจ…ทำไมต้องปฏิรูป?

เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2015

แม้จะเป็นหน่วยงานดูแลความปลอดภัยให้กับปร­ะชาชน และช่วยสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเม­ือง แต่ก็ต้องยอมรับว่า บ่อยครั้งที่องค์กรตำรวจ ถูกเพ่งเล็ง วิพากษ์วิจารณ์ และไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เรื่องนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกเสนอให้­มีการปฏิรูป และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปฏ­ิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จับตาเส้นทางปฏิรูปได้สนทนากับ อ.ปนัดดา ชำนาญสุข นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กา­รตำรวจ ซึ่งศึกษาวิจัยและติดตามเรื่องนี้มาตลอด อาจารย์พบว่า ถ้าจะปฏิรูปแล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์ ปฏิรูปแล้วสามารถเรียกความศรัทธาคืนมาจากป­ระชาชน ก็มีหลายประเด็นทีเดียวที่ต้องจัดการ

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ