โรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่ออกรับบริจาคโลหิตจากทางคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า 60 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่างให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางงานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลแม่สอด จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลแม่สอดต่อไป

///////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป