จับตาเส้นทางปฏิรูป : โรดแมป สปช. กับการปฏิรูปประเทศ

จับตาเส้นทางปฏิรูป : โรดแมป สปช. กับการปฏิรูปประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากแต่ละฝ่ายยื่นคำข้อแก้ไขเพิ่มเติม การออกเสียงโหวตของ สปช. ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่กรรมาธิการยกร่างฯ จะยื่นเข้าไป หลังจากแก้ไขตามคำขอเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงการเดินหน้าโรดแมปปฏิรูปประเทศของ สปช. ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่า รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือปฏิรูปประเทศ จะผ่านการลงประชามติหรือไม่

จับตาเส้นทางปฏิรูป ได้สนทนากับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏ­ิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. หลัง สปช. ส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญร่างแ­รก ให้คณะกรรมาธิการยกร่างฯ และก็ได้รับคำยืนยันว่า เสียงของประชาชนจากช่องทางต่างๆ ที่ส่งไปยัง สปช. จะมีความหมาย และจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างอย่า­งแน่นอน ส่วนกรณีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใ­หม่ ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน คุณอลงกรณ์ ยืนยันว่า สปช. จะยังคงเดินหน้าตามโรดแมปปฏิรูปประเทศ อย่างที่วางไว้แต่ต้น

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ