จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพระพุทธศาสนา

จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพระพุทธศาสนา

เผยแพร่เมื่อ 2 มิ.ย. 2015

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พฤติกรรมด้านลบและความไม่เหมาะสมของพระสง รวมถึงความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนา ถูกตีแผ่และกลายเป็นประเด็นทางการเมือง ที่สะท้อนให้เห็นทั้งปัญหา และวิกฤติความศรัทธาในวงการผ้าเหลือง จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปหลายประเด็น­ในวงการสงฆ์

การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม เป็นหนึ่งใน 36 วาระปฏิรูป ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้อ­งกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ มาพูดคุยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ