โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันคริสมาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันคริสมาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันคริสมาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

                ที่ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดกิจรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 กว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสนุกสนาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีของการฉลองคริสต์มาสที่มีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออก ทั้งการประกวดคัดลายมือ การประกวดจัดป้ายนิเทศ การประกวดทำบัตรอวยพร การตอบคำถามแฟนพันแท้อาเซียนและคริสต์มาส การร้องเพลงวันคริสต์มาส การประกวดมิสอินเตอร์ และการแลกของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป