จับตาเส้นทางปฏิรูป : สู่เส้นทางปฏิรูปเกษตรกรไทย

จับตาเส้นทางปฏิรูป : สู่เส้นทางปฏิรูปเกษตรกรไทย

เผยแพร่เมื่อ 3 มิ.ย. 2015

ประเทศไทย มีจำนวนแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตร สูงเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรต่อจีดีพี ไม่สอดคล้องกับจำนวนแรงงานในภาคเกษตร ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรในประเทศ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ภาคเกษตรของไทย จำเป็นต้องปฏิรูป

แม้จะเป็น 1 ใน 36 วาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่เกษตรกรกลับมองว่า เรื่องของภาคเกษตร ไม่ค่อยถูกพูดถึง ขณะที่แผนปฏิรูปเรื่องนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่เห็นว่าในเชิงโครงสร้าง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร จับตาเส้นทางปฏิรูปได้สนทนากับ คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว­งเกษตรและสหกรณ์ คุณประพัฒน์สะท้อนความเห็นเรื่องนี้ ไม่ต่างจากเกษตรกรทั่วไป แต่สิ่งที่ต่างก็คือ แทนที่จะรอให้ภาครัฐมาปฏิรูปโครงสร้างและน­โยบายด้านการเกษตร เกษตรกรต้องเริ่มต้นปฏิรูปตนเองก่อน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ