โฮมสเตย์บ้านแม่แสงดา : เฮือนลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โฮมสเตย์บ้านแม่แสงดา : เฮือนลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โฮมสเตย์บ้านแม่แสงดา : เฮือนลื้อ อยู่ที่ บ.ธาตุสบแวน หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ลักษณะเป็นบ้านไทลื้อโบราณ สร้างสมัยแม่แสงดา สมฤทธิ์ อายุ 17 ปี ซึ่งปัจจุบันแม่แสงดา อายุเข้า 87 ปี นะครับ ก็คำนวนเอาเองก็แล้วกันนะครับ ว่าเฮือนลื้อโบราณนี้ สร้างมากี่ปีแล้ว

แม่แสงดาเล่าว่า ทุกวันบ้านหลังนี้แม่แสงดาอาศับอยู่คนเดียว โดยมีลูกชื่อ อ.อุดร สมฤทธิ์ บุตรที่เกษียณอายุราชการแล้ว ปลูกบ้านอยู่ใกล้ ๆ คอยดูแล ส่งข้าวส่งน้ำและทำความสะอาดบ้านให้แม่ทุกวัน

ปัจจุบันแม่แสงดาได้อนุรักษ์บ้านหลังนี้ให้คงสภาพเดิม ไม่ได้ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมแต่ประการใด เพราะต้องการรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเยี่ยมชม ศิลปะบ้านโบราณแบบไทลื้อ(สิบสองปันนา)

ที่นี่ยังมีชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อได้เยี่ยมชมและอุดหนุนได้อีกด้วย ใต้ถุนบ้านแม่แสงดายังทอผ้าแบบไทลื้อให้คนมาเยี่ยมได้ชมการทอผ้าไทลื้ออีกด้วย

เปิดเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ให้คนมาพักเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่บ้านธาตุ หรือ ท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเชียงคำ โดยคิดค่าบริการหัววละ 100 บาทเท่านั้นเอง..

ท่านสามารถติดต่อที่พักโฮมสเตย์และสอบถามข้อมูลแม่แสงดาได้ที่ อ.อุดร สมฤทธิ์(บุตรชาย) โทร.085-7128170

ขอขอบคุณแม่แสงดาที่ต้อนรับและให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมมุมต่าง ๆ ของบ้านไทลื้อโบราณ…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..